Marklandsgatan 49-51, Göteborg Besök oss fred: 09:00 - 12:00

Vad roligt att du vill veta mer om ITSeniorerna

Vi har våra rötter i Göteborg och Mölndal, men har successivt vuxit och idag är vi ett nationellt IT-center med rik historia. ITSeniorerna värnar om sina kärnvärden, där modern kommunikation möter seniorer, delad kunskap och glädje.

Vår vision
Vi är en ideell förening som stöttar våra medlemmar i den digitala världen. Innovativa kurser och informationsmöten bidrar till ett högt medlemsvärde för våra medlemmar. Vår vision, vår ideella grund och våra kärnvärden genomsyrar allt vi gör.

Vår idé 
Medlemsengagemang möjliggör en ökad digital delaktighet genom att kombinera kreativitet och strategi med vår passion för IT-teknik och innovation.

Våra värdeord

  • Vi är helt ideella och oberoende
  • Vi är schyssta
  • Vi är nära och tillgängliga
  • Vi brinner att dela med oss av våra kunskaper

För Seniorer av Seniorer

  • Medlemmarna är klubbens viktigaste resurs och medlemmarnas IT-intresse och behov skall styra verksamheten.
  • Vi har ett attraktivt program oavsett om Du är nybörjare eller en mer rutinerad användare.
  • Klubben skall verka som en kunskapslänk mellan medlemmarna och digital kommunikation.

Godkänd som "non profit organization"

FÖRETAG PRODUKT
Microsoft Inc. Microsoft 365 Business365 Basic
Meta Inc. Workplace Advance
Google LLC Google Workspace

Här finns vi
- Föreningslokaler på Marklandsgatan 49, Göteborg
- Workplace Advance - Ett kommunikationsnav utvecklat av Meta Inc (Fd Facebook).

Medlem i ITSeniorerna
Det är enkelt att bli medlem i vår förening. Som medlem får Du ta del av:

- IT-kurser i vår moderna datasal.
- Distanskurser och gemenskap på Workplace Advance. 
- Support när datorn krånglar. Hjälp med inställningar i mobilen/surfplattan.
- Tillgång till all information på denna webbplats
- Månads och informationsmöten. I regel den sista tisdagen i varje månad mellan 11:00-13:00.
- Gemenskap med IT-intresserade Seniorer

ITSeniorerna i Göteborg erhåller föreningsbidrag från Göteborg Stad. Detta innebär att:

  • Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd till tobak, alkohol eller andra droger. Alla föreningens aktiviteter ska vara i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.
  • Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
  • Föreningen ska ge kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vidare skall kvinnor och män dela inflytande och ansvar.

ITSeniorerna i Göteborg
Marklandsgatan 49-51, 414 77  Göteborg

Org.nr: 802419-4774
Bankgiro: 361-8063. Swish: 123 489 11 49

Login

Vi använder cookies

Vi använder cookies i syfte att anpassa och förbättra innehåll och tjänster och tillhandahålla en säkrare upplevelse. Du kan när som helst granska inställningarna för cookies i din webbläsare. De används också för att underlätta föreningens tjänster till våra medlemmar