Sök - Frågor & Svar
plg_search_attachments
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Search - All Video Share
Sök - Taggar

Alla evenemang

Det finns 5 evenemang

Månadsmöte

Varje månad möts medlemmarna för information och trivselträff. Vi har alltid rykande färsk IT-information på agendan.

Platsen för våra möten är Nordengården, Stockholmsgatan 16 i Göteborg.

Varje enskild medlem måste själv ombesörja sitt deltagande genom anmälan på vår hemsida. Varje mötesbeskrivning har en knapp för just "Anmälan".

I samband med mötets fikapaus serverar vi en ost/skink-fralla och kaffe. Ta gärna med jämna pengar SEK 40.-

Tänk på att anmäla, eller lämna återbud, senast klockan 10:00 dagen innan mötet.

28
maj
2019
den 28 Maj 2019 12:00
Nordengården - Göteborg, Sverige
Tema: Internetanvändning bland 70-åringar
27
aug
2019
den 27 augusti 2019 12:00
Nordengården
Tema: Höstens kursprogram
24
sep
2019
den 24 september 2019 12:00
Nordengården
Tema:
29
okt
2019
den 29 oktober 2019 12:00
Nordengården
Tema:
26
nov
2019
den 26 november 2019 12:00
Nordengården
Tema:
ITSeniorerna i Göteborg
Stockholmsgatan 16A
416 70 GÖTEBORG
ORGANISATIONSNUMMER
802419-4774
MOBILTELEFON
0705-206 809
BANK - NORDEA
PLUSGIRO: 338692-7
BANKGIRO: 361-8063
Slider