Från och med i år byter vi plattform för bokning och betalning av föreningens kurser samt anmälningar till våra månadsmöten.

Enkelhet
Enkel och smidig bokningsprocess: Vårt nya system hos Boka.se erbjuder en intuitiv och användarvänlig bokningsprocess för dig som medlem. Automatiserad hantering av bokningar: Med Boka.se kan vår förening automatisera hanteringen av våra kursbokningar, anmälningar till månadsmöten och administration av medlemsavgiften.

Systemet skickar automatiska bekräftelser och påminnelser till dig som medlem, via sms och e-post, vilket minskar risken för missförstånd och dubbelbokningar. Dessutom kan vi enkelt hantera ändringar och avbokningar, vilket sparar tid och minimerar administrativa fel. 

Säker betalning
Swishbetalning i all ära men ett starkt önskemål från våra medlemmar är möjligheten att betala med kort. Med Boka.se är detta idag möjligt.

Lätt att hitta
Från vår hemsida, kursprogam och månadsmöten, finns länkar till bokningssystemet.

Inloggning eller ej
För att genomföra en kursbokning / anmälan till månadsmöte behövs ingen inloggning. Däremot om du önskar kontrollera din boknings-betalningshistorik loggar du in. Enklast med BankiD.

Sammanfattningsvis är Boka.se en kraftfull bokningsplattform som erbjuder en rad fördelar för vår ideella förening. Med enkel bokningsprocess, automatiserad hantering av bokningar, effektiv resursplanering, medlemshantering och ökad tillgänglighet, kan ITSeniorerna optimera vår administration och minska kostnaderna. Konkret innebär detta att vi i dagsläget kan bibehålla vår låga medlemsavgift om SEK 150.-