Medlemskontakt

Träffar: 8036

Kontaktformulär för dig som är medlem i ITSeniorerna

Formuläret använder du i frågor av allmän karaktär. Till exempel:

- kan inte logga in
- frågor om medlemsavgift eller medlemsadministration 

  • Ändra egna uppgifter typ. e-post, adress mm, gör du själv i inloggningsmenyn. För information klicka här >>
  • Kurser: Kursanmälan gör du för respektive kurs i vårt kursprogram. Klicka här >>
  • Månadsmöten: Anmälan och återbud till något av våra månadsmöten gör du under våra sammankomster. Klicka här >>
  • För support: Besök vår support fredagar 09:00 - 12:00. Eller skapa ett supportärende Klicka här >>

Medlemskontakt

Ogiltig inmatning
Du måste ange en gitlig e-postadress
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Skriv in kod
Uppdatera Ogiltig inmatning

Skriv inga personliga uppgifter i ärendefältet. Alla uppgifter sparas och raderas vid varje årsskifte.