Logga in  \/ 
x
eller
x
x

Om oss

 

ITSeniorerna i Göteborg (ITSeniorerna) är troligen Sveriges mest kompetenta och fristående ideella IT-förening för äldre. Genom Kurser, support och informationsmöten, hjälps vi åt att möta möjligheter och svårigheter inom modern kommunikation. Oavsett om det gäller våra smarta mobiler, surfplattor eller våra hemdatorer. Vi har en samlad kunskap om äldres agerande inom modern kommunikation.

Föreningen är oberoende. Hela medlemsavgiften stannar hos medlemmarna. Vi har ingen försörjningsplikt till någon huvudorganisation.

För Seniorer av Seniorer

- Medlemmarna är klubbens viktigaste resurs och medlemmarnas IT-intresse och behov skall styra verksamheten.
- Klubben är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden.
- Vi har ett attraktivt program oavsett om Du är nybörjare eller en mer rutinerad användare.
- Klubben skall verka som en kunskapslänk mellan medlemmarna och digital kommunikation.

Här finns vi
Våra föreningslokaler finns på Marklandsgatan 49, Göteborg

Medlem i ITSeniorerna
Det är enkelt att bli medlem i vår förening. Medlemsavgiften är SEK 250.-/år. Som medlem får Du ta del av:

- IT-kurser i vår moderna datasal.
- Support när datorn krånglar. Hjälp med inställningar i mobilen/surfplattan.
- Tillgång till all information på denna webbplats
- Månads och informationsmöten. Den sista tisdagen i varje månad mellan 12.00 - 14.00.
- Gemenskap med IT-intresserade Seniorer


ITSeniorerna i Göteborg erhåller föreningsbidrag från Göteborg Stad. Bland annat innebär detta att:

Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd till tobak, alkohol eller andra droger. Alla föreningens aktiviteter ska vara i en helt rök-, alkohol- och drogfri miljö.

Föreningens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Föreningen ska ge kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vidare skall kvinnor och män dela inflytande och ansvar.

ITSeniorerna i Göteborg
Org.nr: 802419-4774
Mobil: 0705-206 809

Bankgiro: 361-8063

 

 

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Årsredovisning 2019.pdf)Årsredovisning 2019.pdf[Årsredovisning med verksamhetsplan 2019]406 kB
Ladda ner den här filen (ITSeniorerna_broschyr.pdf)ITSeniorerna_broschyr.pdf[Broschyr]6557 kB
Ladda ner den här filen (Stadgar__its_170228_2.pdf)Stadgar__its_170228_2.pdf[Föreningens stadgar]402 kB