Sök - Frågor & Svar
plg_search_attachments
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Search - All Video Share
Sök - Taggar

Motion - förslag

Som medlem i vår förening kan du alltid påverka föreningens verksamhet. Antingen genom motion eller förslag

  • Motion
    • Behandlas av styrelsen. Tas upp på föreningens årsmöte under punkten "inkomna motioner". Skall var inlämnad till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
  • Förslag
    • Har du ett förslag på förbättring/förändring, av mer allmän karaktär, som berör vår förenings vardag, lämnar du helt enkelt in ett förslag. Alla inkommande förslag behandlas av styrelsen under punkten "inkomna ärenden"

Oavsett om ditt ärende gäller en motion till kommande årsmöte, eller ett förslag, är du välkommen att fylla i nedanstående uppgifter. I stället för att fylla i textfältet är det helt ok bifoga en fil. Den bifogade filen kan vara ett word-dokumement eller annan textfil. Varför inte en bild!  

OBS!! Markera om det gäller en motion till årsmötet. eller ett allmänt förslag

  

Motioner - Förslag

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

 

 


ITSeniorerna i Göteborg
Stockholmsgatan 16A
416 70 GÖTEBORG
ORGANISATIONSNUMMER
802419-4774
MOBILTELEFON
0705-206 809
BANK - NORDEA
PLUSGIRO: 338692-7
BANKGIRO: 361-8063
Slider