Sök - Frågor & Svar
plg_search_attachments
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Search - All Video Share
Sök - Taggar

Vad är 5G

5G är den femte generationens mobilsystem och en uppföljare till 4G-nätet. 5G kommer skapa nya möjligheter för hur vi använder mobilnätet och det är även en förutsättning för kommande IoT-teknik (Internet of Things) och funktionalitet.

Vilka områden kommer att påverkas mest av 5G?
De användningsområden som kommer att slå igenom mest har nog inte ens uppfunnits än. Det finns väldigt många möjligheter med 5G. Detta kommer att ske i form av uppkopplade sensorer placerade i allt fler maskiner. Det kan vara allt från ventilationssystem vars luftflöden anpassas baserat på hur många som befinner sig i lokalen, eller till och med är på väg till lokalen. Med uppkopplade processer kan ju ventilationen ökas när du kliver av pendeltåget på väg till jobbet. Det kan också handla om uppkopplade soptunnor som kan berättar när de är fulla, allt för att optimera tömningsrutter. Även vardagliga konsumentprodukter som cyklar och kläder, till att vi kommer att dela med oss av våra egna data på ett nytt sätt (som t ex hälsostatistik). Vi kommer ges nya möjligheter att jobba på distans och bedriva verksamheter som tidigare varit i behov av fysiska personer, exempelvis gruv- och skogsindustrin.

Hur snabbt är 5G?
Maxhastigheter kan nå uppåt 10 Gigabit per sekund. Men det är i extrema fall. Mer realistiskt är nog några hundra Megabits per sekund (upp till några Gbps). Sålunda mer än 1000 gånger snabbare än dagens fiberoptik

Vilka fördelar har 5G?
Mer av allt jämfört med 4G. Den största skillnaden är främst avsevärt lägre fördröjningar i näten jämfört med 4G. Det kommer bland annat innebära förutsättningar för Artificiell Intelligens (tex Augmented Reality) där vi med avancerade tillämpningar kan skapa nya möjligheter inom både nöjesindustrin och näringslivet.

Vad är skillnaderna mellan 2G, 3G, 4G och 5G?
Det är fyra olika teknologier som alla fyller lite olika syften.

2G används främst till samtal och sms och är inte lämpad för snabb mobilsurf, som att till exempel strömma en video.

3G var det den första tekniken som möjliggjorde mobilsurf i praktiken. De flesta av oss har väl en mobiltelefon av typ “smartphone”.

4G baserades på en helt ny teknologi och används parallellt med 3G-tekniken. Med 4G blev mobilt bredband på bred front en verklighet.

5G kommer att baseras på 4G men lägga till ny teknologi som kommer att möjliggöra extrema bandbredder och hastigheter vilket kommer skapa helt nya möjligheter.

Vad kommer att hända med 4G?
Troligen kommer 4G kommer att leva vidare och utvecklas parallellt med 5G under många år framöver. 5G är delvis en vidareutveckling av 4G.

Behöver jag en ny mobil för att kunna använda 5G?
Ja! Du kommer behöva en mobiltelefon som är kompatibel med 5G.

När kommer då 5G i Sverige?
Uppskattningsvis kommer vi att se de första tillämpningarna tidigast 2020. Men det kommer att bli allt vanligare under de kommande åren 2021 – 2023 och nå oss vanliga konsumenter kanske 2023. Företag och industri kommer sannolikt att ta till sig 5G före privatkonsumenter.


Copyright © 2004 - 2019 ITSeniorerna

ITSeniorerna i Göteborg
Stockholmsgatan 16A
416 70  Göteborg
Org.nr. 802419-4774